truong-hong-ha

Phòng tuyển dụng – công ty Cổ phần Fiditour

Khóa DL02

Thành công không chỉ là mục tiêu đơn thuần mà đó còn là một hành trình trải nghiệm. Và việc học ở nhà trường góp phần không nhỏ vào sự thành công của bạn trong công việc sau này. May mắn là một trong những học viên đầu tiên của trường Trung cấp Mai Linh, ngành du lịch và khách sạn của trường, Tôi có cơ hội được lãnh hội kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ các thầy cô là những người trực tiếp đã và đang làm nghề”.