Ngày 24/06/2018 tưng bừng khai giảng

Lớp chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản củaTrường Đại học Công Nghệ thông Tin – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh, Biên Hòa – Đồng Nai