Lịch thi: CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN”
NGÀY THI 12/08/2018
Nhận hồ sơ trước ngày thi 3 ngày
Chứng chỉ do trường Đại học Công Nghệ thông Tin – Đại Học Quốc Gia TP.HCM cấp.
Sau khi đạt, HV sẽ được cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN của Bộ GDĐT theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT