2 Thoughts to “Thông báo học phí”

  1. Cho hỏi ở Bình Dương thì đăng ký ở đâu ạ?

    1. Chào bạn, tại Bình Dương bạn đăng ký tại CĐYT Bình Dương nhé

Leave a Comment